SELEN GÜMRÜK DUYURU-HABER

Tüm DuyurularResmi Gazete

No İçerik Satırı R.G. Sayfa No
Yürütme ve İdare Bölümü:
Yönetmelikler
–– Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği 0
–– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0
Tebliğler
–– 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 0
–– Depremden Zarar Gören Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/31) 0
İLAN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları 0
b - Çeşitli İlanlar 0
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 0