SELEN GÜMRÜK DUYURU-HABER

Tüm DuyurularGümrük Mevzuatı

Konu Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kanun Sayısı Kanun Tarihi Değişiklik
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 17863 Mükerrer 09.11.1982 2709 18.10.1982  
23866 04.11.1999 4458 27.10.1999  
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 21636 Mükerrer 13.07.1993 485 02.07.1993  
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK 27958 Mük. 08.06.2011 640 03.06.2011  
18410 24.05.1984 3007 16.05.1984  
26479 31.03.2007 5607 21.03.2007  
25322 20.12.2003 5015 04.12.2003  
4694 24.12.1940 3944 18.12.1940  
2575 06.01.1982 17580 20.01.1982  
17580 20.01.1982 2576 06.01.1982  
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİLİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24451 03.07.2001  4684 20.06.2001
Geçici Madde 3 
11711 25.05.1964  474   14.05.1964  
 8469 28.07.1953 6183 21.07.1953  
24783 12.06.2002 4760 06.06.2002  
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  20212 01.07.1989 3577 14.06.1989  
18563 02.11.1984 3065 25.10.1984  
 27872 (Mükerre 12.03.2011 6111 13.02.2011