SELEN GÜMRÜK DUYURU-HABER

Tüm DuyurularGerekli Belgeler

  • (1 Adet) Vergi Dairesi`nden Mükellefiyet Yazısı   (Aslı veya Maliye şifreniz varsa internetten çıktı alabilirsiniz ve her sene yenilenir)
  • (2 Adet) Vekaletname   (Noter onayı gerekir.)
  • (1 Adet) Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluşu gösteren, Odadan tasdik ettirmeniz yeterlidir.)
  • (1 Adet) Ticaret Sicil Gazetesi (Değişiklikleri gösteren, Odadan tasdik ettirmeniz yeterlidir)
  • (1 Adet ) Faaliyet Belgesi veya Oda Sicil Kaydı (aslı gerekir)
  • (1 adet)  İmza sirküleri (noter onayı gerekir)
  • Ayrıca firma yetkililerinin , nüfus cüzdanı fotokopileri.
  • Bağlı Bulunduğunuz İhracatçı Birliğinizin adı ve sicil numaranız.
  • Kaşe.